Författare: Robert Badás

Robert Badás
Expisoft AB har sedan många år tillbaka ansvarat för den tekniska driften av elektroniska legitimationer men från och med årsskiftet så har Expisoft AB även tagit över utfärdandet, supporten och försäljning av Steria e-legitimationer.

För dig som kund innebär det ingen skillnad i hur du använder din nuvarande e-legitimation eller när du förnyar den, det gör du på samma sätt som tidigare.

Om du har några frågor rörande denna förändring är du välkommen att kontakta oss, enklast når du oss på

certifikat@expisoft.se
eller tel: 020-120 00 44

Om Expisoft
Expisoft är ett svenskt bolag med hög kompetens och lång erfarenhet inom IT-säkerhetsområdet, speciellt inom PKI-området, CA-tjänster, elektroniska legitimationer, digitala signaturer m.m. Expisoft har utvecklat säkerhetsprodukter och säkerhetslösningar under flera olika namn (Bull, Integris, Steria) sedan början av 1990-talet.

För mer information se även www.expisoft.se.