Tjänstekatalog

Bolagsverket - POIT, Post- och Inrikes Tidningar

Tjänst

POIT, Post- och Inrikes Tidningar

Tjänsteproducent/Applikationsleverantör

Bolagsverket

Beskrivning

Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. I PoIT publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom.

Inloggning och behörighet

Serverlegitimation

Företaglegitimation som används vid server - server kommunikation

Beställ serverlegitimation