ExpiClient

Används då man nyttjar serverlegitimation/organisationslegitimation via webbläsare för uppkoppling mot en E-tjänst. Programmen laddas ner via installationsmenyn och installeras. Serverlegitimationen/organisationslegitimationen installeras enligt menyn ”Importera EID”