EDIEL

EDIEL är ett certifikat som används av aktörer anslutna till Svenska Kraftnät.

EDIEL är el- och naturgasbranschens EDI-system (Electronic Data Interchange) som används för elektroniskt informationsutbyte mellan aktörerna på den nordiska energimarknaden. Här hanteras all information som inte sker i realtid, exempelvis rapportering av mätvärden och handelsvärden.

All information i beställningen måste överstämma med informationen på Edielportalen.
Giltighetstid 5 år