Stamp identification

Go back
Stämpellegitimation
Beskrivning inmatningsfält

Namn*
Kontrollera med e-tjänsteägaren om dom har något krav på namn, alternativ är att ni söker efter tjänsten i Tjänstekatalogen där eventuellt krav kan vara beskrivet

E-postadress
Vi rekommenderar att man här anger en funktionsadress, adressen används bla för utskick av påminnelse när certifikatet är på väg att gå ut

CSR: Certificate Signing Request (valfritt)
CSR skall skapas med nyckellängd 2048bit och SHA 256

Notering (valfritt)
Här kan ni ge en information om e-legitimationen som kommer att skickas ut till er i samband med att påminnelse skickas till er
4800
3500
Add to cart
Input field description

Name *
Check with the e-service owner if they have any requirements for names, the alternative is that you search for the service in the Service Catalog where any requirements may be described

Email Address
We recommend that you enter a functional address here, the address is used for sending reminders when the certificate is about to expire

CSR: Certificate Signing Request (Optional)
CSR must be created with key length 2048bit and SHA 256

Listing (optional)
Here you can provide information about the e-identification that will be sent out to you in connection with a reminder being sent to you

Enter activation code