Test Server identification / Organizational identification

Go back
Test Serverlegitimation/Organisationslegitimation
Beroende på användningssyftet, kan serverlegitimationen/organisationslegitimationen användas till: • identifiering av server (till vilken e-tjänst har jag kommit). • identifiering av kund (vem som kopplar upp sig till en e-tjänst). Vanligaste användningsområdet för dessa e-legitimationer är identifiering av kund i samband med uppkoppling till en e-tjänst. Färdiga packet med testlegitimationer, fiktiva organisationer finns för nedladdning. Giltighetstid 2år Säkerhetsprogramvara ExpiClient ingår (att användas vid uppkoppling via webbläsare) . Pris Pris 1500 kr exklusive moms. Informationslänkar Säkerhetsprogramvaran ExpiClient Test legitimationspacket
1500
Add to cart

Product information

Depending on the usage level, server identification/organization identification can be used to:
• Identification of server (to which e-service I have come)
• Customer identification (who connects to an e-service)

The most common use of these server identification is identification of the customer in connection with connection to an e-service.

Period of validity 2 years.
Security software ExpiClient included (to be used when connecting via browser)

Price
SEK 1500 excluding VAT.

Information
Security software ExpiClient
Test legitimationspacket