E-service identification (Card)

Go back
E-tjänstelegitimation (Kort)
E-legitimationen är installerad på ett smartkort (typ bankomatkort). På den dator som skall användas behövs en kortläsare och säkerhetsprogrammet ExpiClient vara installerade. Giltighetstid 2år. Säkerhetsprogramvara ExpiClient ingår. Pris 995 kr exklusive moms. Informationslänkar Vad är en e-tjänstelegitimation? Säkerhetsprogramvaran ExpiClient
995
995
Add to cart

Product information

E-identification is installed on a smart card (ATM card type). On the computer to be used, a card reader and the ExpiClient security program need to be installed.

Period of validity 2 years.
Security software ExpiClient is included.

Price
SEK 995 excluding VAT.

Information Links
What is an e-identity?
ExpiClient security software