Service catalog

Name
Skuldutdrag
Service owner
Kronofogden
Description
Med tjänsten skuldutdrag kan du få en aktuell bild av skulderna hos en eller flera personer eller företag. Informationen avser aktuella allmänna- och enskilda mål, vem som är sökande och pågående verkställighetsåtgärder. https://www.kronofogden.se/Skuldutdrag.html
Order e-identification/certificate
Server identification / Organizational identification
Other information