Tjänstekatalog

Exportkreditnämnden - EKN Online

Tjänst

EKN Online

Tjänsteproducent/Applikationsleverantör

Exportkreditnämnden

Beskrivning

EKN Online tjänsten kan användas för bl.a.:
- Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader
- Garanti för kundfordringar – Ram, kredittid högst 12 månader (för flera köpare)
- Fordringsförlustgaranti för exportör, över 12 månaders kredit
- Tillverknings- och fordringsförlustgaranti samt
- Rembursgaranti, högst 12 månaders kredit.

Inloggning och behörighet

E-tjänstelegitimation fil eller kort

Personlig E-tjänstegitimation

Beställ e-tjänstelegitimation