Tjänstekatalog

Försäkringskassan - SHS, Spridnings- och HämtningsSystem

Tjänst

SHS, Spridnings- och HämtningsSystem

Tjänsteproducent/Applikationsleverantör

Försäkringskassan

Beskrivning

SHS är en stor informationsväxel och ett koncept för att via Internet säkert och pålitligt utbyta information mellan offentliga organisationer. Myndigheter, företag och allmänheten kan kommunicera med varandra med hjälp av detta system. Fullt utbyggt kan svenska myndigheters SHS fungera som en ”informationsbuss” och bli en ryggrad för kommunikation mellan myndigheter, kommuner och allmänheten.

SHS används för att:

skicka elektroniska dokument
hämta information från andra myndigheters datasystem
prenumerera på information från andra myndigheter
ställa frågor till en annan myndighet, som besvaras en annan dag
lämna information, som till exempel kvitton

Inloggning och behörighet

Serverlegitimation

Företaglegitimation som används vid server - server kommunikation

Beställ serverlegitimation