Tjänstekatalog

Kammarkollegiet - Försäljningsredovisning, avropa.se

Tjänst

Försäljningsredovisning

Tjänsteproducent/Applikationsleverantör

Kammarkollegiet

Beskrivning

Samtliga ramavtalsleverantörer är enligt avtal skyldiga att på bestämda tidsintervall redovisa omsättning. Omsättningen ska redovisas exklusive moms. Baserat på denna omsättning beräknas sedan den administrativa avgift som ska betalas till Statens inköpscentral.

Inloggning och behörighet

E-tjänstelegitimation fil eller kort

Personlig E-tjänstegitimation

Beställ e-tjänstelegitimation