Tjänstekatalog

Medvind informationsteknik AB - Medvind arbetstid

Tjänst

Medvind arbetstid

Beskrivning

Applikation för tidsredovisning, uppkoppling från applikationen mot Försäkringskassan

Inloggning och behörighet

Beställ serverlegitimation