EDIEL

EDIEL certifikat används endast för aktörer anslutna till Svenska kraftnät. Regler för beställningar är skrivna av Svenska Kraftnät.
Viktigt är att den som beställer finns angiven som certifikatansvarig för aktören i Edielportalen.

Gå tillbaka
EDIEL
Beskrivning inmatningsfält

Edielnummer*
Det ID-nummer (fem siffror) som rapportören tilldelats för kommunikation av mätvärden

SMTP adress*
Aktörens e-postadress för Edielmeddelande. Kontrollera att det är den som är registrerad på ert aktörs ID i Edielportalen.
7500
7500
Lägg till i varukorg
Beskrivning inmatningsfält
Edielnummer*
Det ID-nummer (fem siffror) som rapportören tilldelats för kommunikation av mätvärden
SMTP adress*
Aktörens e-postadress för Edielmeddelande. Kontrollera att det är den som är registrerad på ert aktörs ID i Edielportalen.