EDIEL

Produktinformation

EDIEL är ett certifikat som används av aktörer anslutna till Svenska Kraftnät.

Giltighetstid 5år.

Priser
För certifikat som används av upp till tre aktörer 7500 kr exklusive moms.
För certifikat som används av flera än tre aktörer 24000 kr exklusive moms.