Test Ediel CA v3 certifikat

EDIEL certifikat används för tester av den nya utgivaren "EDIEL CA v3", certifikaten har begränsad giltighetstid till 6 månad.
Endast för aktörer anslutna till Svenska kraftnät. Regler för beställningar är skrivna av Svenska Kraftnät.
Viktigt är att den som beställer finns angiven som certifikatansvarig för aktören i Edielportalen.

Gå tillbaka
Test Ediel CA v3 certifikat
Beskrivning inmatningsfält

Edielnummer*
Det ID-nummer (fem siffror) som rapportören tilldelats för kommunikation av mätvärden

SMTP adress*
Aktörens e-postadress för Edielmeddelande. Kontrollera att det är den som är registrerad på ert aktörs ID i Edielportalen.

Mobiltelefonnummer*
Leverans av koder för hämtning av beställt EDIEL certifikat sker via SMS meddelande. Ange mobiltelefonnummer.
500
500
Lägg till i varukorg
Beskrivning inmatningsfält
Edielnummer*
Det ID-nummer (fem siffror) som rapportören tilldelats för kommunikation av mätvärden
SMTP adress*
Aktörens e-postadress för Edielmeddelande. Kontrollera att det är den som är registrerad på ert aktörs ID i Edielportalen.
Mobiltelefonnummer*
Leverans av koder för hämtning av beställt EDIEL certifikat sker via SMS meddelande. Ange mobiltelefonnummer.