E-tjänstelegitimation

En personlig organisationslegitimation som knyter användaren till en organisation och som inte innehåller innehavarens personnummer. En person som använder en e-tjänstelegitimation identifieras i stället med hjälp av ett "tjänsteidentitetsnummer"

Viktig information om beställning  (gäller ej volym och ombuds kunder)
Beställningar kräver ett godkännande av behörig chefsperson eller firmatecknare, nu finns det två olika underskriftsmetoder att välja i slutet av beställningen (efter godkännande av beställningen)
Fysik underskrift
Beställningsblanketten skrivs ut och undertecknas av behörig chefsperson eller firmatecknare och sedan skickas undertecknad beställning till Expisoft med post.
E-signerad fullmakt
Fullmakt som ger beställaren rätt att utföra beställningen. Ni anger e-postadress till den behöriga chefsperson eller firmatecknare som gör signering av fullmakten med Mobilt BankID. Fullmakt och beställningen skickas elektroniskt till Expisoft.
E-tjänstelegitimation (Fil)
Installeras med säkerhetsprogramvaran ExpiClient som ingår.
Giltighetstid 2 år

Pris: 1100 SEK (Exkl. moms)
E-tjänstelegitimation (Kort)
Installeras med säkerhetsprogramvaran ExpiClient som ingår. Kräver kortläsare som kan beställas separat.
Giltighetstid 2 år

Pris: 1220 SEK (Exkl. moms)