E-tjänstelegitimation

En personlig organisationslegitimation som knyter användaren till en organisation och som inte innehåller innehavarens personnummer. En person som använder en e-tjänstelegitimation identifieras i stället med hjälp av ett "Tjänsteidentitetsnummer"
E-tjänstelegitimation (Fil)
Installeras med säkerhetsprogramvaran ExpiClient som ingår.
Giltighetstid 2 år

Pris: 895 SEK
E-tjänstelegitimation (Kort)
Installeras med säkerhetsprogramvaran ExpiClient som ingår. Kräver kortläsare som kan beställas separat.
Giltighetstid 2 år

Pris: 995 SEK