ExpiTrust EasyID

En personlig e-legitimation som inte innehåller innehavarens personnummer. En person som använder en ExpiTrust EasyID identifieras i stället med hjälp av ett unikt "identitetsnummer"
ExpiTrust EasyID
Installeras med säkerhetsprogramvaran ExpiClient som ingår.
Giltighetstid 2 år

Pris: 965 SEK