EDIEL

Ediel är el- och naturgasbranschens EDI-system (Electronic Data Interchange) som används för elektroniskt informationsutbyte mellan aktörerna på den nordiska energimarknaden. Här hanteras all information som inte sker i realtid, exempelvis rapportering av mätvärden och handelsvärden.
EDIEL

Giltighetstid 5år

Pris: 7500 SEK