EDIEL

Ediel är el- och naturgasbranschens EDI-system (Electronic Data Interchange) som används för elektroniskt informationsutbyte mellan aktörerna på den nordiska energimarknaden. Här hanteras all information som inte sker i realtid, exempelvis rapportering av mätvärden och handelsvärden.

Viktig information om beställning
Beställningar kräver ett godkännande av "Certifikatansvarig" registrerad i Edielportalen eller firmatecknare, nu finns det två olika underskriftsmetoder att välja i slutet av beställningen (efter godkännande av beställningen)
Fysisk underskrift
Beställningsblanketten skrivs ut och undertecknas av"Certifikatansvarig" registrerad i Edielportalen eller firmatecknare och sedan skickas undertecknad beställning till Expisoft med post.
E-signerad fullmakt
Fullmakt som ger beställaren rätt att utföra beställningen. Ni anger e-postadress till "Certifikatansvarig" registrerad i Edielportalen eller firmatecknare som gör signering av fullmakten med Mobilt BankID. Fullmakt och beställningen skickas elektroniskt till Expisoft.
EDIEL CA v3 certifikat

Giltighetstid 5år

Pris: 7500 SEK (Exkl. moms)
Test Ediel CA v3 certifikat

Giltighetstid 6 månader

Pris: 500 SEK (Exkl. moms)
NYHET!
Leverans av Pinkodsbrev för beställt certifikat som tidigare gjordes via rekommenderat brev/DHL Express kommer nu ske genom att kod för hämtning av pinkodsbrevet skickas till er via SMS.
Mobiltelefonnummer anger ni vid beställningen