EDIEL

Ediel är el- och naturgasbranschens EDI-system (Electronic Data Interchange) som används för elektroniskt informationsutbyte mellan aktörerna på den nordiska energimarknaden. Här hanteras all information som inte sker i realtid, exempelvis rapportering av mätvärden och handelsvärden.

Viktig information om beställning
Beställningar kräver ett godkännande av "Certifikatansvarig" registrerad i Edielportalen eller firmatecknare, nu finns det två olika underskriftsmetoder att välja i slutet av beställningen (efter godkännande av beställningen)

Fysik underskrift
Beställningsblanketten skrivs ut och undertecknas av"Certifikatansvarig" registrerad i Edielportalen eller firmatecknare och sedan skickas undertecknad beställning till Expisoft med post.

E-signerad fullmakt
Fullmakt som ger beställaren rätt att utföra beställningen. Ni anger e-postadress till "Certifikatansvarig" registrerad i Edielportalen eller firmatecknare som gör signering av fullmakten med Mobilt BankID. Fullmakt och beställningen skickas elektroniskt till Expisoft.
EDIEL

Giltighetstid 5år

Pris: 7500 SEK