Serverlegitimation/Organisationslegitimation

Beroende på användningssyftet, kan serverlegitimationen/organisationslegitimationen användas till:
     • identifiering av server (till vilken e-tjänst har jag kommit).
     • identifiering av kund (vem som kopplar upp sig till en e-tjänst).
Vanligaste användningsområdet för dessa e-legitimationer är identifiering av kund i samband med uppkoppling till en e-tjänst.
Serverlegitimation/Organisationslegitimation

Giltighetstid 2år.

Pris privat organisation: 3500 SEK
Pris stat, kommun och region: 2500 SEK