Serverlegitimation/Organisationslegitimation

Beroende på användningssyftet, kan serverlegitimationen/organisationslegitimationen användas till:
     • identifiering av server (till vilken e-tjänst har jag kommit).
     • identifiering av kund (vem som kopplar upp sig till en e-tjänst).
Vanligaste användningsområdet för dessa e-legitimationer är identifiering av kund i samband med uppkoppling till en e-tjänst.

Viktig information om beställning  (gäller ej volym och ombuds kunder)
Beställningar kräver ett godkännande av behörig chefsperson eller firmatecknare, nu finns det två olika underskriftsmetoder att välja i slutet av beställningen (efter godkännande av beställningen)
Fysik underskrift
Beställningsblanketten skrivs ut och undertecknas av behörig chefsperson eller firmatecknare och sedan skickas undertecknad beställning till Expisoft med post.
E-signerad fullmakt
Fullmakt som ger beställaren rätt att utföra beställningen. Ni anger e-postadress till den behöriga chefsperson eller firmatecknare som gör signering av fullmakten med Mobilt BankID. Fullmakt och beställningen skickas elektroniskt till Expisoft.
Serverlegitimation/Organisationslegitimation

Giltighetstid 2år.

Pris privat organisation: 4000 SEK (Exkl. moms)
Pris stat, kommun och region: 2900 SEK (Exkl. moms)