Stämpellegitimation

Beroende på användningssyftet, kan stämpellegitimationen användas till:
• Säker hantering av elektroniska handlingar genom organisationens elektroniska stämpel (underskrift, signatur).
• Signera och säkra data

Viktig information om beställning  (gäller ej volym och ombuds kunder)
Beställningar kräver ett godkännande av behörig chefsperson eller firmatecknare, nu finns det två olika underskriftsmetoder att välja i slutet av beställningen (efter godkännande av beställningen)

Fysik underskrift
Beställningsblanketten skrivs ut och undertecknas av behörig chefsperson eller firmatecknare och sedan skickas undertecknad beställning till Expisoft med post.

E-signerad fullmakt
Fullmakt som ger beställaren rätt att utföra beställningen. Ni anger e-postadress till den behöriga chefsperson eller firmatecknare som gör signering av fullmakten med Mobilt BankID. Fullmakt och beställningen skickas elektroniskt till Expisoft.
Stämpellegitimation

Giltighetstid 2år.

Pris privat organisation: 4300 SEK
Pris stat, kommun och region: 3100 SEK