Stämpellegitimation

Beroende på användningssyftet, kan stämpellegitimationen användas till:
• Säker hantering av elektroniska handlingar genom organisationens elektroniska stämpel (underskrift, signatur).
• Signera och säkra data
Stämpellegitimation

Giltighetstid 2år.

Pris privat organisation: 4000 SEK
Pris stat, kommun och region: 2900 SEK