Tandvårdsstödet

För digitala journalsystem hos tandläkarkliniker som skall kommunicera med Försäkringskassan, installeras i journalsystemet.
Tandvårdsstödet

Giltighetstid 2år

Pris: 2900 SEK