Tandvårdsstödet

För att digitala journalsystem hos tandläkarkliniker ska kunna kommunicera säkert med Försäkringskassan. Ni kan använda funktionscertifikatet för flera kliniker under förutsättning att de har samma organisationsnummer.

Viktig information om beställning  (gäller ej volym och ombuds kunder)
Beställningar kräver ett godkännande av behörig chefsperson eller firmatecknare, nu finns det två olika underskriftsmetoder att välja i slutet av beställningen (efter godkännande av beställningen)

Fysik underskrift
Beställningsblanketten skrivs ut och undertecknas av behörig chefsperson eller firmatecknare och sedan skickas undertecknad beställning till Expisoft med post.

E-signerad fullmakt
Fullmakt som ger beställaren rätt att utföra beställningen. Ni anger e-postadress till den behöriga chefsperson eller firmatecknare som gör signering av fullmakten med Mobilt BankID. Fullmakt och beställningen skickas elektroniskt till Expisoft.
Tandvårdsstödet

Giltighetstid 2år

Pris: 3500 SEK (Exkl. moms)