Test Serverlegitimation/Organisationslegitimation och funktionscertifikat


Viktig information om beställning  (gäller ej volym och ombuds kunder)
Beställningar kräver ett godkännande av behörig chefsperson eller firmatecknare, nu finns det två olika underskriftsmetoder att välja i slutet av beställningen (efter godkännande av beställningen)
Fysik underskrift
Beställningsblanketten skrivs ut och undertecknas av behörig chefsperson eller firmatecknare och sedan skickas undertecknad beställning till Expisoft med post.
E-signerad fullmakt
Fullmakt som ger beställaren rätt att utföra beställningen. Ni anger e-postadress till den behöriga chefsperson eller firmatecknare som gör signering av fullmakten med Mobilt BankID. Fullmakt och beställningen skickas elektroniskt till Expisoft.
Test Stämpellegitimation

Giltighetstid 2år

Pris: 1700 SEK (Exkl. moms)
Test Serverlegitimation/Organisationslegitimation

Giltighetstid 2år

Pris: 1700 SEK (Exkl. moms)
Test SDK funktionscertifikat

Giltighetstid 2år.

Pris: 1700 SEK (Exkl. moms)