Serverlegitimation

Beroende på användningssyftet, kan serverlegitimationen användas till:
• identifiering av server (till vilken e-tjänst har jag kommit)
• identifiering av kund (vem som kopplar upp sig till en e-tjänst)

Vanligaste användningsområdet för dessa serverlegitimationer är identifiering av kund i samband med uppkoppling till en e-tjänst.
Giltighetstid 2 år.