Tjänstekatalog

Skatteverket - Navet, avisering av befolkningsuppgifter

Tjänst

Navet, avisering av befolkningsuppgifter

Tjänsteproducent/Applikationsleverantör

Skatteverket

Beskrivning

Denna tjänst riktar sig bara till myndigheter. Företag och privatpersoner hänvisas till Statens personadressregister, SPAR.
Ändamålet med folkbokföringen är att tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen. Skatteverket lämnar dagligen uppgifter till andra myndigheter via ett centralt aviseringssystem kallat Navet.

Inloggning och behörighet

Serverlegitimation

Företagslegitimation som används vid server - server kommunikation

Beställ serverlegitimation