Tjänstekatalog

Skatteverket - SPAR, Statens Personregister

Tjänst

Statens personadressregister, SPAR

Tjänsteproducent/Applikationsleverantör

Skatteverket

Beskrivning

Statens personadressregister, SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Inloggning och behörighet

Serverlegitimation

Företaglegitimation som används vid server - server kommunikation

Beställ serverlegitimation