Support e-tjänstelegitimation

E-tjänstelegitimationer som levereras av Expisoft finns både som fil och kort, för båda varianterna behövs en installation utföras på den dator som legitimationen används på.

Via länkarna till höger finns beskrivningar på de olika steg som behövs för att installera e-tjänstelegitimationen.


OBS! för e-tjänstelegitimationer (Kort) levererade fr.o.m. måndag 5 mars 2018 skall ExpiClient säkerhetsprogramvara användas,
(Nexus personal säkerhetsprogramvara har ej stöd för det nya kortet)Vad är ett tjänsteidentitetsnummer?

 

Tjänsteidentitetsnummer är en unik identitet för dig som innehavare av e-tjänstelegitimationen. Detta nummer används för att bekräfta din identitet vid legitimering mot en e-tjänst. Tjänsteidentitetsnummret finns i pinkodsbrevet.

Viktigt är att meddela tjänsteleverantören tjänsteidentitetsnummret för att bli registrerad i deras tjänst.

Installationsbeskrivningar

Nexus Personal (Fil)

---------------------------------

Nexus Personal (Kort)

---------------------------------

ExpiClient (Kort)

---------------------------------

 

Dokumentation

Teknisk information e-tjänstelegitimation