EDIEL

Certifikat som används av aktörer anslutna till Svenska Kraftnät, Ediel.

Vid frågor angående innehåll i certifikat eller hur certifikat installeras i Ert EDI-system hänvisar vi Er till Er systemleverantör.

För frågor kring SMTP och Edielportalen kontakta:
Ediel Kundtjänst
E-post: ediel@svk.se

För frågor angående själva beställningstjänsten kontakta Expisoft

Ediel Portalen

Svenska Kraftnäts portal

Gå till Edielportalen