Tandvårdsstödet

E-legitimationen för Tandvårdsstödet skall installeras i ert journalsystem.
Leverantörer av dessa system har olika sätt att installera e-legitimationerna,
därför hänvisar vi er till leverantören av ert journalsystem för hjälp med installation av e-legitimationen.

Dokumentation

Teknisk dokumentation