Tjänstekatalog

Namn
Mina sidor Företag
Tjänsteägare
Fora AB
Beskrivning
Fora administrerar Avtalspension SAF-LO (Kollektiv pensionsförsäkring) och kollektiva försäkringar. Företag och organisationer tecknar försäkringar och tjänstepensioner för sina anställda hos Fora. Fora ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv) och LO (LO).
E-legitimation/Certifikat
E-tjänstelegitimation (Fil)
E-tjänstelegitimation (Kort)
ExpiTrust EasyID
Övrig information
För beställning av E-tjänstelegitimation krävs att detta görs av företag/organisation med ett svenskt organisationsnummer