Tjänstekatalog

Namn
EKN Online
Tjänsteägare
Exportkreditnämnden
Beskrivning
EKN Online kan användas för att ansöka om:
  • Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader
  • Garanti för kundfordringar – Ram, kredittid högst 12 månader (för flera köpare)
  • Rembursgaranti, högst 12 månaders kredit
  • Fordringsförlustgaranti för exportör, över 12 månaders kredit
  • Köparkreditgaranti

Mer information finns på www.ekn.se
E-legitimation/Certifikat
E-tjänstelegitimation (Fil)
Övrig information
För tjänsten används E-tjänstelegitimation Fil, som installeras tillsamman med säkerhetsprogramvaran ExpiClient (ingår i produkten).