Tjänstekatalog

Namn
Mitt Fgiro
Tjänsteägare
FörsäkringsGirot
Beskrivning
Inloggning till tjänsten: https://ik.fgirot.se
Kontakt information Fgirot
Telefon: 08-522 529 00
E-post: kund@fgirot.se
E-legitimation/Certifikat
E-tjänstelegitimation (Fil)
E-tjänstelegitimation (Kort)
Övrig information