Tjänstekatalog

Namn
ELT, Elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning
Tjänsteägare
Försäkringskassan
Beskrivning
E-legitimation/Certifikat
Serverlegitimation/Organisationslegitimation
Övrig information