Tjänstekatalog

Namn
EMCS, Excise Movement and Control System
Tjänsteägare
Skatteverket
Beskrivning
Excise Movement and Control System (EMCS) är ett elektroniskt system som används då obeskattade alkohol-, tobaks- och vissa energiprodukter transporteras till en behörig mottagare i annat EU-land (samt vid export till tredje land). Mer information och beställning av tjänsten EMCS finner ni på Skatteverkets hemsida
E-legitimation/Certifikat
Serverlegitimation/Organisationslegitimation
Övrig information