Tjänstekatalog

Namn
Mina Meddelande
Tjänsteägare
Skatteverket
Beskrivning
Mina meddelanden är en tjänst där privatpersoner och företag kan ta emot post från myndigheter och kommuner digitalt på ett säkert sätt. Det innebär att myndigheter kan skicka sekretessreglerad information till enskilda på digital väg, vilket inte är möjligt via vanlig e-post.
E-legitimation/Certifikat
Serverlegitimation/Organisationslegitimation
Stämpellegitimation
Övrig information