Tjänstekatalog

Namn
Navet
Tjänsteägare
Skatteverkt
Beskrivning
Denna tjänst riktar sig bara till myndigheter. Företag och privatpersoner hänvisas till Statens personadressregister, SPAR. Ändamålet med folkbokföringen är att tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen. Skatteverket lämnar dagligen uppgifter till andra myndigheter via ett centralt aviseringssystem kallat Navet.
E-legitimation/Certifikat
Serverlegitimation/Organisationslegitimation
Övrig information