Tjänstekatalog

Namn
ByggR
Tjänsteägare
Sokigo AB
Beskrivning
Sokigos ByggR är fundamentet i bygglovshanteringen med avancerade funktioner och inställningsalternativ för handläggning. Komplettera ByggR med Sokigos digitala lösningar och skapa ett obrutet digitalt flöde.
E-legitimation/Certifikat
E-tjänstelegitimation (Fil)
E-tjänstelegitimation (Kort)
Övrig information
E-tjänstelegitimation för handläggare Serverlegitimation för POIT, Bolagsverket