Tjänstekatalog

Namn
Skuldutdrag
Tjänsteägare
Kronofogden
Beskrivning
Med tjänsten skuldutdrag kan du få en aktuell bild av skulderna hos en eller flera personer eller företag. Informationen avser aktuella allmänna- och enskilda mål, vem som är sökande och pågående verkställighetsåtgärder. https://www.kronofogden.se/Skuldutdrag.html
E-legitimation/Certifikat
Serverlegitimation/Organisationslegitimation
Övrig information