Tjänstekatalog

Namn
KPA Direkt
Tjänsteägare
KPA Pension
Beskrivning
Är pensionsbolaget som kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar. Våra kunder är både arbetsgivare och deras anställda inom kommuner och landsting. Vi arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommunsektorn i Sverige och tar hand om tjänstepensionen för över en och en halv miljon kunder. Utmärkande för våra kunder är att de jobbar inom yrken där de tar hand om och utvecklar andra människor i vård, skola och omsorg, eller inom andra viktiga samhällstjänster. På samma sätt som de tar ansvar för oss vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling
E-legitimation/Certifikat
E-tjänstelegitimation (Fil)
E-tjänstelegitimation (Kort)
Övrig information