Tjänstekatalog

Namn
Företagsinteckningar
Tjänsteägare
Bolagsverket
Beskrivning
Banker och andra kreditgivare Här kan du: begära inteckningsbrev från andras arkiv, flytta inteckningsbrev mellan egna och andras arkiv, konvertera inteckningsbrev från skriftliga till elektroniska brev och tvärtom.
E-legitimation/Certifikat
Serverlegitimation/Organisationslegitimation
Övrig information