E-legitimationer för test

E-legitimationer för test följer samma specifikationer som motsvarande produktionslegitimationer. Ni kan göra beställningar för
- Serverlegitimation för test
- Stämpellegitimation för test
- Organisationslegitimation för test

Vi kan även erbjuda färdiga paket med e-legitimation som kan användas för tester, Dessa har fiktiva företagsnamn, organisationsnummer och olika status (giltiga, spärrade)

Testcertifikat för SHS
Giltiga t.o.m. 2019-05-02
Ladda ner certifikaten: Testcertifikat för SHS

Testcertifikat server- och stämpellegitimationer
Giltiga t.o.m. 2019-05-02
Ladda ner certifikaten: Testcertifikat Server- och stämpellegitimationer.

Testcertifikat för e-tjänstelegitimationer (Fil)
Giltiga t.o.m. 21 juni 2019.
Ladda ner certifikaten: Test E-tjänstelegitimationer

Vid behov av andra typer av e-legitimationer för test kontakta kontakta Expisoft.
Giltighetstid 2 år.