Tjänstekatalog

Transportstyrelsen - RDT

Tjänst

RDT

Tjänsteproducent/Applikationsleverantör

Transportstyrelsen

Beskrivning

Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter. I RDT finns de föreskrifter som är tillgängliga för var och en på den särskilda webbplatsen enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Den särskilda webbplatsen, som hämtar uppgifter från databasen, kallas Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Inloggning och behörighet

E-tjänstelegitimation kort

För RDT tjänsten används E-tjänstelegitimation på kort.

Beställ e-tjänstelegitimation