Beställnings och utfärdande, samt leveransprocessen

Beställning

 1. Information om er organisation och beställare skrivs in i den elektroniska beställningsformuläret.
 2. Beställningsuppgifterna i formuläret granskas av er och beställningsblankett skapas i PDF -format.
 3. Beställningsblanketten skall skrivas ut.
 4. Beställningsblanketten skall skrivas under av, för er organisation, behörig firmatecknare eller fullmaktsinnehavare.
 5. Den underskrivna beställningsblanketten, i pappersform, skickar ni per post till Expisoft.

Utfärdande

 1. Expisoft registrerar mottagandet av er, per post till Expisoft, inkomna beställning.
 2. Kontroll av beställning sker gällande, företagsinformation, firmatecknare/fullmaktsinnehavare.
 3. Utfärdandet av e-legitimationen sker för en normalbeställning inom 3 arbetsdagar efter det att beställningen via post ankommit till Expisoft och för en expressbeställning samma dag som beställningen och kopia på idhandling från firmatecknaren, e-postats till certifikat@expisoft.se

Leverans i Sverige

 1. Leverans av pinkodsbrevet, som innehåller den unika identifieraren samt PIN-koden, ombesörjs av PostNord. Efter det att pinkodsbrevet ankommit till ert utlämningsställe, aviseras beställaren.
 2. OBS! Pinkodsbrevet körs aldrig ut till beställaren.
 3. Om pinkodsbrevet ej hämtas ut inom 14 dagar, returneras detsamma till Expisoft.
 4. Med hjälp av funktionen beställningsstatus får ni fram försändelse-id och kan då via postnord.se "Spåra brev, paket och pall" följa er rekommenderade försändelse.

Leverans till utlandet

 1. Leverans av pinkodsbrevet, som innehåller den unika identifieraren samt PIN-koden, ombesörjs av DHL Express.