Service catalog

Name
Navet
Service owner
Skatteverkt
Description
Denna tjänst riktar sig bara till myndigheter. Företag och privatpersoner hänvisas till Statens personadressregister, SPAR. Ändamålet med folkbokföringen är att tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen. Skatteverket lämnar dagligen uppgifter till andra myndigheter via ett centralt aviseringssystem kallat Navet.
Order e-identification/certificate
Server identification / Organizational identification
Other information