Service catalog

Name
POIT, Post- och Inrikes Tidningar
Service owner
Bolagsverket
Description
Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. I PoIT publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom
Order e-identification/certificate
Server identification / Organizational identification
Other information