Server-, Stämpel-, och Organisations legitimationer

Installation av dessa e-legitimationer är beroende på hur dessa skall användas. Används e-legitimationen av en applikation ex. journalsystem eller applikation för hämtning av information från myndigheter rekommenderar vi att ni kontaktar leverantören av applikationen för hjälp med installation.

Dokumentation

Teknisk dokumentation