Testa din e-tjänstelegitimation

Välj vad du vill testa

Testen är uppdelad i två delar, legitimering (inloggning) och underskrift (signering).

I testerna kommer ni även få information om uppgifterna i er e-tjänstelegitimation.

 

Test av legitimering

Webbläsaren Microsoft Edge som levereras med Windows 10 skall inte användas.

Starta testet

Test av underskrift

Kan endast utföras med webbläsaren Internet Explorer

Starta testet

Miljö
Första steget är att kontrollera din miljö. Tester sker att ditt Operativsystem och din webbläsare möter kraven, att Javascript är aktiverad samt att din klocka är rätt inställd.
Operativsystem
Systemarkitektur
Webbläsare
Javascript
Ej aktiverat
Tid
Support id
E-Legitimation för legitimering
För att testa din e-legitimation för legitimering kommer en uppkoppling ske till en webb-tjänst som kräver inloggning. I samband med denna inloggning kan en val ruta komma att visas där du får välja vilken e-legitimation som du vill använda.
Status
Resultat

Din e-tjänstelegitimation fungerar korrekt.

Information

Din E-tjänstelegitimation har kontrollerats och inga problem har identifierats.