Vad är en e-tjänstelegitimation?

Är en personlig organisationslegitimation som knyter användaren till en organisation och som inte innehåller innehavarens personnummer. En person som använder en e-tjänstelegitimation identifieras i stället med hjälp av ett tjänsteidentitetsnummer.


Numret tas fram med siffrorna 16 + ert organisationsnummer + ”ett unikt nummer/bokstäver” vanligtvis ett anställningsnummer.
Exempel på ett tjänsteidentitetsnummer: 165567430417stbj1006.


E-tjänstelegitimationen ägs av den beställande organisation.


Viktigt! Tjänsteidentitetsnumret skall meddelas tjänsteleverantören för att ni skall bli registrerad i deras tjänst.

Observera att e-tjänstelegitimation inte är detsamma som personlig e-legitimation.
Vad är skillnaden mellan personlig e-legitimation och e-tjänstelegitimation?

Den viktigaste skillnaden mellan personlig e-legitimation och e-tjänstelegitimation är att e-tjänstelegitimation inte innehåller något personnummer. Tabellen nedan belyser de viktigaste skillnaderna mellan de två olika legitimationstyperna:


Personlig e-legitimation E-tjänstelegitimation
Framgår den anställdes organisationstillhörighet av legitimationen? Nej Ja
Beställs legitimationen av företaget? Nej Ja
Ägs legitimationen av företaget? Nej Ja
Kan legitimationen spärras av företaget? Nej Ja
Kan legitimationen beställas åt personer utan svenskt personnummer? Nej Ja
Kan legitimationen användas för privata ärenden? Ja Nej
Framgår personnummer av legitimationen? Ja Nej
Registreras och lagras personnummer vid signering av transaktioner? Ja Nej