Vem kan beställa e-legitimationer?

Alla organisationer (juridiska personer) som har ett svenskt organisationsnummer kan beställa e-legitimationer. Detta omfattar: aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, enskilda firmor och offentliga organ.

Beställningen skall undertecknas av behörig firmatecknare eller person med fullmakt.

Firmatecknare

En behörig firmatecknare är en eller flera personer som ensamt eller tillsammans har befogenheten att teckna firma – d.v.s. ingå juridiskt bindande åtaganden för organisationen. För att Expisoft ska kunna göra en bedömning om behörig firmatecknare har skrivit under beställningen måste följande process följas:

  • För Kommun Stat och Landsting behöver en person i organisationen med chefsbefattning skriva under beställningen
  • För organisationer som är registrerade hos Bolagsverket behöver den person eller de personerna som är angivna i bolagsordningen som firmatecknare skriva under beställningen
  • Om organisationen är nystartad och ännu inte hunnit registreras hos Bolagsverket ska protokoll från konstituerande stämma e.d. bifogas beställningen för att styrka firmatecknarens behörighet.
  • Enskilda firmor skall vara registrerade hos Bolagsverket eller så skall kopia av deras F-skattsedel bifogas beställningen
  • Om organisationen är ett offentligt organ som inte är registrerat hos Bolagsverket (t.ex. Myndigheter, Kommuner eller Landsting) ska protokoll från konstituerande stämma e.d. bifogas beställningen för att styrka firmatecknarens behörighet
  • Stiftelser och ideella föreningar ska bifoga handling som styrker uppgiften om behörig firmatecknare, t.ex. bestyrkt kopia av registreringsbevis eller bestyrkt protokollsutdrag