E-tjänstelegitimation (Fil)

Är en personlig organisationslegitimation som knyter användaren till en organisation och som inte innehåller innehavarens personnummer. En person som använder en e-tjänstelegitimation identifieras i stället med hjälp av ett tjänsteidentitetsnummer.

Numret tas fram med siffrorna 16 + ert organisationsnumret + ”ett unikt nummer/bokstäver” vanligtvis ett anställningsnummer.
Exempel på ett tjänsteidentitetsnummer: 165567430417stbj1006.

E-tjänstelegitimationen ägs av den beställande organisation.

Viktigt! Tjänsteidentitetsnumret skall meddelas tjänsteleverantören för att ni skall bli registrerad i deras tjänst.

PIN-kodsbrev

Skickas till er när beställningen är utfärdad och innehåller uppgifter om innehavare, giltighetstid och koder för e-tjänstelegitimationen. Pinkodsbrevet skall förvaras på ett säkert sätt och ska användas ifall en ominstallation behövs göras.


Koder
- Unika identifieraren: Koden används vid hämtning/spärrning av e-tjänstelegitimationen.
- PIN-koden: Används för installation av e-tjänstelegitimationen.

Säkerhetsprogramvara

Expisoft levererar säkerhetsprogramvaran ExpiClient som hanterar e-tjänstelegitimationen samt tilläggsmodulen Websign Personal som används vid underskrift. Programmen kan laddas ner via installationsmenyn.


64-bits version Windows 7 och 10
- ExpiClient 7 med websign build 5792